Onder welke CAO vallen jullie?

Argos Zorggroep valt onder de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg. Meer over de CAO VVT.