Onze doelgroepen

Wij zijn gespecialiseerd in psychogeriatrische zorg. Deze zorg bieden wij in al onze verpleeghuizen. Op onze kleinschalige woonzorggroepen is de zorg specifiek ontworpen voor ouderen die kampen met geheugenproblemen, vaak als gevolg van dementie. Dementie kan een ingrijpende invloed hebben op iemands vermogen om zelfstandig te functioneren, waardoor zij continu behoefte hebben aan ondersteuning.

Wij ondersteunen niet alleen de fysieke behoeften van onze bewoners, maar ondersteunen hen ook op sociaal en emotioneel gebied. Bijvoorbeeld door het creëren van een omgeving in onze huizen waarin zij zich veilig voelen en waar hun welbevinden bovenaan staat.

Werken met ouderen met dementie
Als je werkt op een woonzorggroep voor ouderen met dementie dan ben je betrokken bij de dagelijkse verzorging, behandeling en begeleiding van de bewoners. Dit betekent dat je helpt met persoonlijke verzorging, het delen van medicatie en het organiseren van activiteiten op maat. Het is belangrijk om op een liefdevolle en geduldige manier contact te maken, omdat mensen met dementie moeite kunnen hebben met communiceren en het uiten van hun emoties.

Het werken op een woonzorggroep voor ouderen met dementie vraagt niet alleen vakinhoudelijke kennis en vaardigheden, maar ook inlevingsvermogen.

Deze zorg bieden we in:
Breede Vliet

Op onze woonzorggroep voor mensen met dementie en ernstig probleemgedrag verblijven ouderen die 24 uur per dag en zeven dagen per week intensieve zorg en behandeling nodig hebben. Daarnaast kunnen zij lastig te begrijpen gedrag laten zien. De benadering bij deze doelgroep is gericht op het individuele levensverhaal, de zorgbehoeften en persoonlijke wensen. Onze zorgprofessionals streven ernaar om een veilige en gestructureerde leefomgeving te creëren die voor iedereen prettig is.

Werken met dementie en ernstig probleemgedrag
Als je werkt op een woonzorggroep voor ouderen met dementie en ernstig probleemgedrag moet je snel kunnen reageren op veranderende situaties. Bijvoorbeeld wanneer het gedrag van een bewoner ineens omslaat. Je kan de bewoner dan uit de situatie halen, meenemen naar een prikkelarme omgeving en daar rustig laten worden.

Op deze woonzorggroep sta je er nooit alleen voor. Je zorgt samen met je collega’s voor een veilige en warme woonomgeving. Je weet je van tevoren nooit hoe je dag eruit ziet. Dat maakt het heel dynamisch en uitdagend, maar het vraagt ook flexibiliteit

Deze zorg bieden we in:
Breede Vliet
DrieMaasHave

Als ziekteverschijnselen van dementie zich voor het 65e levensjaar voordoen, noemen we dit dementie op jonge leeftijd. Dit heeft niet alleen veel impact op de persoon zelf, maar ook op hun vrienden en familie. Mensen met dementie op jonge leeftijd hebben andere zorg, behandel- en ondersteuningsbehoeften dan ouderen met dementie. Argos Zorggroep heeft het Prezo keurmerk behaald voor de zorg voor mensen met dementie op jonge leeftijd en is in ontwikkeling tot regionaal expertisecentrum.

Werken met jonge mensen met dementie
Het behandelen van mensen met dementie op jonge leeftijd vraagt om een speciale aanpak. Waar zij eerst nog actief deel uitmaakten van de samenleving, ziet het leven van hen en hun gezin, soms nog met jonge kinderen, er ineens heel anders uit. Jij biedt specialistische zorg, zorgt voor een zinvolle invulling van de dag en kijkt hoe de bewoners zo betrokken mogelijk blijven. Daarbij heb je oog voor de hen, maar ook voor hun familie of gezin. Een bijzonder mooie doelgroep om voor te werken.

Deze zorg bieden we in:
Marnix

Geriatrische revalidatie heeft de dynamiek van het ziekenhuis maar ook de warmte van de ouderenzorg. Argos Zorggroep biedt ouderen specialistische revalidatiezorg en behandeling waarbij we niet alleen focussen op het lichamelijke, maar ook op het cognitief herstel. Het revalidatietraject verloopt bij iedereen anders, wat deze zorg heel persoonlijk maakt.

Werken in de geriatrische revalidatie
Als je werkt in de geriatrische revalidatie dan motiveer je patiënten om vooruitgang te boeken. Daarom is het werken met deze doelgroep heel uitdagend. Je werkt in multidisciplinaire teams waarbij iedereen vanuit eigen expertise een waardevolle bijdrage biedt tijdens het hersteltraject van de patiënt. Deze kennis bundel je samen met je collega’s tijdens het Multidisciplinair Overleg (MDO) van de patiënten op jouw revalidatiegroep(en).

Deze zorg bieden we in:
DrieMaasStede
De Tweemaster

Als iemand zorg nodig heeft in de laatste levensfase, noemen we dat palliatieve zorg. Bij Argos Zorggroep vinden we het belangrijk dat deze laatste levensfase zo comfortabel en waardevol mogelijk is voor de bewoners en hun naasten. Dit doen wij in een omgeving die voelt als thuis en waar ruimte is om samen te zijn met mensen die belangrijk zijn de laatste fase van hun leven. Wij bieden palliatieve zorg op onze afdeling De Roos in DrieMaasStede Schiedam en De Tweemaster in Maassluis.

Werken met palliatieve zorg
Als je werkt in de palliatieve zorg dan doe je er alles aan om het psychisch en lichamelijk lijden zoveel mogelijk te verlichten en het de bewoners zo comfortabel mogelijk te maken. Er is daarbij ook veel aandacht voor familie en vrienden van de bewoners.

Somatische zorg richt zich op de behandeling en ondersteuning van ouderen met lichamelijke gezondheidsproblemen. Op onze woonzorggroepen gaat dat voornamelijk om langdurige ziektes, zoals reuma of COPD. Ons team van professionals in de somatische zorg begrijpt de behoeften van onze bewoners en biedt hen zorg op maat. We richten ons niet alleen op het behandelen van de beperking, maar ook op het verbeteren van de kwaliteit van leven.

Werken met somatiek
Op een woonzorggroep voor somatische zorg werk jij aan de fysieke gezondheid van bewoners. Ook zorg je voor een fijne en activerende omgeving, zodat bewoners zich op hun gemak voelen.

Deze zorg bieden we in:
Marnix

Als iemand urgente (binnen 24 uur) hulp nodig heeft omdat diegene door geestelijke of lichamelijke problemen tijdelijk niet thuis kan wonen, biedt Argos Zorggroep een uitkomst op de crisis PG & IBS-afdeling. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij acute gezondheidsproblemen of door het plotseling wegvallen van een mantelzorger.

Als de situatie stabiel is, kan de persoon na de crisisopname weer terug naar huis.

Werken op een crisisafdeling
Werken op onze afdeling crisis PG & IBS vraagt inlevingsvermogen en begrip voor de situatie waarin mensen zitten. Als je op onze afdeling crisis PG & IBS werkt dan heb je een belangrijke rol bij het bieden van directe ondersteuning en zorg aan mensen die acuut hulp nodig hebben. Ook kun je te maken krijgen met mensen die ernstig probleemgedrag vertonen. Dit biedt een mooie uitdaging, maar vraagt ook flexibiliteit, omdat je steeds nieuwe cliënten ziet.

De medewerkers van Argos ThuisZorg staan klaar voor zelfstandig wonende mensen die hulp nodig hebben om voor zichzelf te kunnen zorgen. Afhankelijk van de zorgbehoefte is deze ondersteuning kort- of langdurig. De betrokken medewerkers kunnen ondersteunen bij persoonlijke verzorging, wondverzorging, verzorging van stoma of katheter, het innemen of injecteren van medicatie, gedragsproblemen en dementie.

Werken in de thuiszorg
Als je in de thuiszorg werkt dan is geen dag hetzelfde. Je werkt zelfstandig en bezoekt jouw cliënten in de wijk. Je hebt daarbij een belangrijke signalerende rol. Werken in de thuiszorg betekent dat je zelfstandig kunt werken en veel verantwoordelijkheid krijgt. Tegelijkertijd maak je wel deel uit van een hecht team en leuke collega’s die voor elkaar klaarstaan.

We denken graag met je mee over de mogelijkheden op basis van jouw diploma’s, kennis en ervaring. Wil je al iets weten vóórdat je solliciteert? Aarzel dan niet om alvast contact met ons op te nemen via recruitment@argoszorggroep.nl of 010-427 83 33.